Những ngày xưa thân ái

Submitted By: Anh on August 16, 2019

1

0

30

...

Phòng Riêng Của Vova

Submitted By: Anh on August 16, 2019

0

0

24

...

Bố Vôva đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biển đề "học sinh ngoan" nhìn quanh không thấy Vôva đâu cả.

Vào phòng thứ 2 "học sinh trung bình" không thấy Vôva.

Vào phòng thứ 3 "học sinh cá biệt" vẫn không thấy Vôva.

Vào phòng thứ 4 "học sinh đặc biệt hư" cũng không thấy Vôva đâu.

Bố Vôva đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề: Vôva.

Vova tỏ tình

Submitted By: Anh on August 16, 2019

0

0

27

...

Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:

“Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ”.
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
“cửa sổ đóng không mở được”

Cười hở mười cái răng

Submitted By: Anh on August 16, 2019

1

0

25

...

Sướng trước hậu quả tính sau

Submitted By: Anh on August 14, 2019

1

0

53

...

DM tạo lại cười ỉa

Submitted By: Di on June 29, 2019

1

0

68

...

Cái đồ cuồng Kpop - Cười ỉa

Submitted By: kct on April 30, 2019

1

0

207

...

Cười ỉa với ảnh chế các op pa :V

Submitted By: kct on April 30, 2019

1

0

158

...

DCM tao lại Cười Ỉa :))

Submitted By: kct on April 30, 2019

0

0

165

...