Đau con trym quá

Submitted By: kct on September 17, 2019

1

0

1203

...

Câu chuyện không dành cho dân Ngu Toán :v

Submitted By: kct on September 16, 2019

0

0

642

...

Truyện cười hay về dân ngu toán

Tình bạn chắc có bền lâu

Submitted By: kct on September 13, 2019

0

0

327

...

khi bạn nhờ bạn cùng phòng mua rèm che :v dm cười ỉa

Hình ảnh hài vợ chồng

Submitted By: Anh on September 9, 2019

0

1

647

...

Ảnh cười khinh bỉ

Submitted By: Anh on September 9, 2019

0

0

1651

...

Trời mưa ăn gì ngon?

Submitted By: Anh on August 31, 2019

0

1

414

...

Tuổi trẻ bồng bột

Submitted By: kct on August 23, 2019

0

0

487

...

Người tốt vẫn còn quanh ta

Submitted By: kct on August 23, 2019

0

0

368

...

Phụ kiện cho mấy đứa cười ỉa đây

Submitted By: Anh on August 23, 2019

0

0

779

...

Ai cười ỉa nhiều thì để dành tiền mua một cái dự phòng đi nhá

Thương cây bàng non mà đi lấy dép ném bàng

Submitted By: Anh on August 23, 2019

0

0

697

...

Ném dép xong rồi mất cả dép luôn

Phận đời con trai

Submitted By: kct on August 22, 2019

0

0

566

...

Cười ỉa

Submitted By: kct on August 22, 2019

0

0

1269

...

Hơi vô lý nhưng rất thuyết phục

Submitted By: kct on August 22, 2019

0

0

646

...

Wc thời 4.0 phải như này

Submitted By: kct on August 18, 2019

0

0

371

...

Thế nào là con cu làm mù con mắt coi hình sẽ rõ

Submitted By: kct on August 18, 2019

0

0

1805

...

Con ciu làm mù con mắt là có thật á, đùa đâu