Áo mưa dùng một lần

Submitted By: kct on October 7, 2019

2

0

245

...

Chỉ có loài mèo mới nghĩ ra được

Submitted By: Anh on September 22, 2019

0

0

154

...

Tao thấy mà tao tức á

Submitted By: kct on September 19, 2019

0

0

233

...

Hãy nói chuyện với nhau như những năm một ngàn chín trăm hồi đó

Icon làm tan nát biết bao cuộc tình

Submitted By: kct on September 19, 2019

0

0

136

...

icon cười ỉa :))

Con của Nobita và xuka là ai?

Submitted By: kct on September 19, 2019

0

0

190

...

Con của Nobita và xuka là ai? đương nhiên là nokia rồi :))

Nhỏ thôi con nó chưa ngủ mà

Submitted By: kct on September 18, 2019

0

0

169

...

Câu chuyện không dành cho dân Ngu Toán :v

Submitted By: kct on September 16, 2019

0

0

178

...

Truyện cười hay về dân ngu toán

Trời mưa ăn gì ngon?

Submitted By: Anh on August 31, 2019

0

1

120

...

Thế nào là con cu làm mù con mắt coi hình sẽ rõ

Submitted By: kct on August 18, 2019

0

0

340

...

Con ciu làm mù con mắt là có thật á, đùa đâu

Cái thứ kém sang

Submitted By: Anh on April 4, 2019

0

0

562

...

Tránh ra để tao bổ nó

Submitted By: Anh on April 4, 2019

0

0

924

...

Mời zìa cho

Submitted By: Anh on April 4, 2019

0

0

323

...

Mặt chó đầy khinh bỉ nhểu :v

Submitted By: Anh on April 4, 2019

0

0

531

...