Cuộc đời bất công quá

Submitted By: kct on September 28, 2020

1

0

373

...

Sự thật về tôn ngộ không - Ảnh chế

Submitted By: Anh on August 16, 2019

0

0

1156

...

SỰ THẬT VỀ TÔN NGỘ KHÔNG Sau bao nhiêu năm xem phim Tây Du ký, giờ mới phát hiện ra bí mật của Lão Tôn. Nguyên nhân thực sự việc Thái Thượng Lão Quân không thể đem Tôn Ngộ Không luyện hóa là do thời cổ đại lò luyện đan là lò đốt bằng than đá, cao nhất chỉ có thể đạt tới khoảng 1200℃, mà Tôn Ngộ Không là Thạch Hầu – khỉ đá, thành phần chủ yếu là si-líc, điểm nóng chảy vào khoảng 1600℃, cho nên không luyện hóa được! Mắt Tôn Ngộ Không tại sao lại bị luyện thành hoả nhãn kim tinh? Do si-líc ở trong lò bát quái tại 1200 độ C - nhiệt độ xảy ra thủy tinh hóa, cho nên biến thành thủy tinh, có tác dụng như kính chiếu yêu, có thể thấy được yêu tinh quỷ quái. Lò bát quái tại sao lại bị hỏng? Thì ra là Tôn Ngộ Không cấu tạo không chỉ gồm si-líc, còn có một bộ phận là CaCO3, trong lò bát quái tại 1200 độ C tác dụng, CaCO3 bị phân giải: CaCO3=CaO+CO2 (phản ứng nung vôi). CO2 sinh ra làm áp suất lò bát quái bên trong tăng cao, cuối cùng dẫn đến lò bát quái nổ tung, Tôn Ngộ Không phá lò chui ra. Tôn Ngộ Không sau khi phá lò chui ra vì sao trở nên cuồng bạo? Bởi vì CaCO3 trên người hắn biến thành CaO, hấp thu nước trong không khí phát sinh phản ứng hoá học tạo Ca(OH)2 và sinh nhiệt (phản ứng tôi vôi sống), cho nên cuồng bạo. Sau này Tôn Ngộ Không vì sao lại trở nên ôn hòa? Lại còn cùng Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh? Thì ra là Như Lai Phật Tổ đem Tôn Ngộ Không nhốt ở dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, hàng năm mưa gió, CaO trên người lại hấp thu nước mưa, sau đó toàn bộ thành Ca(OH)2 rồi nên không sinh nhiệt nữa, cho nên tính tình cũng biến thành ôn hòa. Tôn Ngộ Không tại sao có thể thành Phật? Trên đường sang Thiên Trúc, Ca(OH)2 trên người Tôn Ngộ Không không ngừng hấp thu CO2 trong không khí (nhất là ở Hỏa Diệm Sơn), cuối cùng khi đến Tây Thiên thì lại biến hết thành CaCO3 hình thành tinh thể đá vôi, trở thành Kim Thân cực kỳ cứng rắn. Nguồn: Thang Nguyen